Arbeidskonferanse og julebord

Les mer     25.08.2016

Konferanse og Sommerfest!

Les mer     16.08.2016

Solhaugen støtter sitt nærmiljø!

Les mer     02.05.2016
For barn og ungdom
For foresatte og nettverk

Over 60 års erfaring og kompetanseutvikling!

Et relasjonsterapeutisk omsorgs- og behandlings tilbud til barn og unge som har opplevd alvorlige og gjentatte overgrep, nederlag og avvisninger. 

Vi gir barn og unge mulighet til å arbeide på egen utvikling gjennom systematisk tilrettelegging!

For fagpersonale
Søknad og inntak
Solhaugen Miljøhjem 2720 Grindvoll Telefon: 61 32 67 00 E-post: solhaugen@solhaugen.no
© 2010 Solhaugen Miljøhjem Design og CMS: InCreo