Omsorg og behandling

Vi søker sommervikarer, nattevakt og miljøterapeut i medleverturnus

Er du trygg, tålmodig og utholdende? Våre barn trenger voksne som aldri gir dem opp, snur seg raskt og finner løsninger tilpasset deres behov.

Heltid

KARMØY

Vi søker miljøterapeuter som vil være med å gi barn nye muligheter i livet!

Er du trygg, tålmodig og utholdende? Våre barn trenger voksne som aldri gir dem opp, snur seg raskt og finner løsninger tilpasset deres behov. Vi trenger flere kolleger som kan være med å se barnas ressurser, og vise de hvordan disse kan brukes. Du må være:

Lydhør - Opptatt av medvirkning og å se barnet, åpen for tilbakemelding og veiledning. Når du utfordres søker du hjelp slik at egne følelser ikke er til hinder for barnets utvikling.

Aktuell - En kollega andre ønsker å jobbe sammen med

Kvalitet - Faglig oppdatert og har et ønske om å være i utvikling som fagperson. God til å prioritere og dokumentere.

Stolt - Motivert til å jobbe i privat barnevernssektor. Bidragsyter til god kultur på arbeidsplassen.  

SØKNADSFRIST SNAREST. VI KALLER INN TIL INTERVJEUR FOR AKTUELLE KANDIDATER FORTLØPENDE.

Vi har:

- Medleverturnus  

- Stedlig ledelse

 - Ekstern prosessveiledning

 - Fordelsprogram for ansatte

 - Gode lønnsbetingelser

 - Omfattende og relevant kompetanse- og veiledningsplan

 - Gode rutiner for og er opptatt av onboarding- og opplæringsprosesser

 - Mulighet for påvirkning av egen hverdag, personlig utvikling og interne karrieremuligheter

 - Et stort fagmiljø med støttefunksjoner

 - Snart eget TS-senter (trygghet og sikkerhet)

 - Implementert standardisert forløp i våre rutiner og fagsystem

Avdeling Storesund

Storesund ligger i Karmøy kommune. Avdelingens målgruppe er barn i alderen 13 - 18 år som er plassert på omsorg.

Ledige stillinger:

Miljøterapeut i 100% stilling.

Nattevakt i 25,06 % stilling (arbeid hver 3. helg)

Sommervikarer i medleverturnus

Sommervikarer nattevakter

Kvalifikasjoner

Krav:

- Bachelor i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid. Annen relevant bachelor kan vurderes.

- Behersker og fremstiller norsk skriftlig og muntlig godt

-studenter inne sosialfaglige studier kan være aktuell somm sommervikarer og i nattevaktstillingen.

- Førerkort klasse B

 - Fysisk og psykisk god helse

 - Norsk pass/gyldig arbeidstillatelse

 - Politiattest iht Barnevernsloven § 12-11, Jmf. politiregisterloven § 39, 1. ledd (skal ikke legges ved søknad)

Det er ønskelig at du har:

- Relevant videreutdanning

 - Erfaring fra arbeid med målgruppen

 - Erfaring med miljøterapi, utvikling- og endringsarbeid fra institusjon

 - En eller flere hobbyer/interesser som kan benyttes i miljøterapien

Personlige egenskaper

- Trygg og tydelig voksen som tåler å møte utfordrende atferd over tid

 - Bevisst hvordan egen atferd påvirker andre

 - Evne til å forstå barnet bak atferden

 - En som andre har lyst til å jobbe sammen med

 - Evne til å prioritere i en hektisk hverdag

 - Åpen for tilbakemeldinger og veiledning

 - Omsorgsfull, engasjert, lojal og fleksibel

 - Evner å arbeide selvstendig og er løsningsfokusert

- Personlig egnethet, utdanning og relevant erfaring vil være avgjørende for ansettelse

 - Intervjuer og ansettelser vil bli gjort fortløpende.

Om Solhaugen

Vi er Norges eldste private barnevernsinstitusjon, og har i 70 år gitt omsorg og trygghet til barn som har det vanskelig. I dag har vi avdelinger for alle målgrupper jf Barnevernsloven.

Vårt hovedkontor ligger i Lunner og våre avdelinger er lokalisert i Viken, Innlandet, Oslo, Trøndelag, Rogaland, Troms og Finnmark og i Vestland.

Vi søker deg som:

Vi kan tilby:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.