Virksomhetsområder

Barnevern

Olivia Solhaugen Barnevern ble etablert i 1954 og består av 14 avdelinger. Vi gir et miljøterapeutisk tilbud til barn og unge som er traumatiserte, utsatt for omsorgssvikt eller annet avvikende omsorgsmiljø. Barna kan vise ulik signalatferd som følge av sine erfaringer. Olivia Solhaugen har både akutt-, atferds- og omsorgsavdelinger. I tillegg tilbyr vi skreddersydde enertilltak tilpasset det enkelte barns behov. 

Helse og omsorg

Olivia Solhaugen Helse og omsorg gir heldøgns botilbud og avlastning til mennesker med nedsatt funksjonevne, eller som av andre grunner har behov for botilbud og avlastning 

Skog

Olivia Solhaugen AS

Olivia Solhaugen er et tradisjonsrikt barnevern- og omsorgsfirma med historie tilbake til 1954. Vi har hovedkontor på Lunner i Lunner kommune, og har avdelinger i alle Hadelandskommunene, Søndre Land, Ullensaker og Oslo

Les mer om Olivia Solhaugen her