Du er her

Om Olivia Solhaugen

Olivia Solhaugen er et tradisjonsrikt barnevernsfirma med historie tilbake til 1954. Vi har hovedkontor på Lunner i Lunner kommune, og har avdelinger i Innlandet, Oslo, Indre Østfold, Fosen (Trønderlag) og Bergen.

Historie

Solhaugen ble etablert i 1954 som en barnepsykiatrisk avdeling under Nick Waal Inst. I 1971 tok andre generasjon over, og driften dreide i retning barnevern. Frem til 2015 har tre generasjoner drevet Solhaugen. I november 2015 ble Solhaugen en del av Team Olivia, og i 2017 byttet vi navn til Olivia Solhaugen AS.

Olivia Solhaugen Barnevern gir barn og unge med tilknytningsforstyrrelser og relasjonsskader omsorg og behandling slik at de kan styrke sin selvfølelse, utvikle sin evne til emosjonell og relasjonell regulering, samt styrke sin evne til å mentalisere. Gjennom systematisk miljøterapi gir vi barna en mulighet til å utvikle sine indre arbeidsmodeller og endre egen signalatferd. Vår metode; Dialektisk relasjonsterapi tar utgangspunkt i tilknytningsteori, mentaliseringsteori og traumebevisst omsorg. Metoden er delt inn i faser med tilhørende manualer i hver enkelt fase.

Olivia Solhaugen Barnevern har en tydelig ytre struktur for å skape trygghet og forutsigbarhet for barna som bor hos oss. Uken og dagen er delt opp med tydelige nøkkeltider og gjøremål. Videre styrker vi barnas indre verden gjennom vårt fokus på emosjoner, relasjoner og selvbilde.

Hos oss møter du:

  • En institusjon med trygt og stabilt miljøpersonale som har utdanning og lang erfaring
  • En institusjon med fokus på det enkelte barn og deres ressurser og behov
  • En institusjon som vektlegger dagtilbud og fritid for å styrke barnets sosiale kompetanse
  • En institusjon som samarbeider med oppdragsgivere, familie og øvrig nettverk
  • En institusjon med en egen metodikk som tar utgangspunkt i anerkjent teori
  • En institusjon som er fleksibel og kan bygge tiltakskjeder
  • En institusjon som til enhver tid følger gjeldende lovverk og dokumenterer sin utøvelse

Dagens drift

Olivia Solhaugen drifter i dag 20 barnevernsinstitusjoner.

Du kan lese mer om våre avdelinger her.