Du er her

Om Olivia Solhaugen

Vi er Norges eldste private barnevernsinstitusjon og har i 70 år gitt omsorg og trygghet til barn som har det vanskelig. I dag har vi avdelinger for alle målgrupper jf. Barnevernsloven. Vårt hovedkontor ligger i Lunner og våre avdelinger er lokalisert i Viken, Innlandet, Oslo, Trøndelag, Rogaland og Vestland.

Historie

Solhaugen ble etablert som en familiebedrift i 1954, underlagt Nick Waal Inst. som en barnepsykiatrisk avdeling. I 1971 ble driften endret da andre generasjon i familien tok over, kursen dreide over i retning barnevern og samarbeidet med Nick Waal Inst. opphørte. Fra oppstarten i 1954 og frem til 2015 har tre generasjoner drevet Solhaugen. I november 2015 ble Solhaugen miljøhjem en del av Team Olivia, og i 2017 byttet vi navn til Olivia Solhaugen AS.

Olivia Solhaugen gir barn og unge med tilknytningsforstyrrelser og relasjonsskader omsorg og behandling slik at de kan styrke sin selvfølelse, utvikle sin evne til emosjons- og relasjonsregulering, samt styrke sin evne til å mentalisere. Gjennom systematisk miljøterapi gir vi barna en mulighet til å utvikle sine indre arbeidsmodeller og endre egen signalatferd. Vi jobber miljøterapeutisk, og har en tro på at endring skjer i relasjoner, altså i møte mellom barnet og miljøterapeuten. Vårt arbeid tar utgangspunkt i den systematiske arbeidsmodellen der vi kartlegger, setter mål og tiltak og så evaluerer det miljøterapeutiske arbeidet. Vårt arbeid tar utgangspunkt i teori om utvikling og tilknytning, sosial læringsteori og teori om mentalisering. Traumebevisst omsorg benyttes som forståelsesramme ved alle våre avdelinger.
Metoden består av 8 tilhørende manualer (samtaleverktøy). 

Olivia Solhaugen har en tydelig ytre struktur for å skape trygghet og forutsigbarhet for barna som bor hos oss. Ukene og dagene er delt opp med nøkkeltider slik at det er forutsigbart hva som skal skje. Videre har vi fokus på emosjoner, relasjoner og selvbilde for å styrke barnas indre verden.

Hos oss møter du:

  • Trygt og stabilt miljøpersonale med relevant utdanning og lang erfaring
  • Et fokus på det enkelte barnet, dets ressurser og behov
  • Vektlegging av dagtilbud og fritid for å styrke barnets sosiale kompetanse
  • Samarbeid med oppdragsgivere, familie og øvrig nettverk
  • Anerkjent teori og metode i møte med barnet
  • Fleksibilitet og en institusjon som kan bygge tiltakskjeder
  • Kunnskap om anvendelse av gjeldende lovverk
  • Et godt fag- og internkontrollsystem 

Dagens drift

Olivia Solhaugen drifter i dag 15 barnevernsinstitusjoner.

Du kan lese mer om våre avdelinger her.