Du er her

Varsling om alvorlige hendelser

I Team Olivia sin varslingsrutine, oppfordres en til å varsle om kritikkverdige forhold. I tillegg til ansatte og innleide, oppfordres også beboere, kunder, pårørende,oppdragsgivere eller andre interessenter til å varsle åpent eller anonymt dersom en har mistanke om alvorlige uregelmessigheter og/eller misforhold innen selskapet. Denne policyen gjelder for alle Team Olivias nordiske virksomheter, og varslingene kan gjøres på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Ved varsling om svært alvorlige hendelser som svindel, bestikkelse (levering av gave eller løfte om gave), tyveri, lovbrudd, alvorlige feil/avvik eller inhabilitet (når en beslutningstaker/leder har egne interesser i en bestemt sak), ønsker vi at du sier fra åpent eller anonymt til vår varslingsfunksjon via mail eller post. 

Mailen sender du til oliviaholding@claimdesk.pwc.se. Skriver du et brev, kan det sendes til Team Olivia, Claimdesk PwC, 11397 Stockholm, Sverige
Hvis du har spørsmål om dette, kan du gjerne kontakte vår HR-sjef for Team Olivia ann.surtell@teamolivia.se

Takk for at du varsler om alvorlig brudd!