Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester

Team Olivia tilbyr tjenester innenfor barnevern, helse og omsorg og personlig assistanse i Norge, Sverige og Danmark. Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester er en del av Team Olivia og tilbyr barneverntjenester i Norge.

Kurs, veiledning og kompetanse

Vi tilbyr et omfattende utvalg av tjenester innen barnevernsfeltet. Dette inkluderer å tilby fosterhjem og beredskapshjem til barn og unge som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme med sine foreldre. Parallelt støtter vi disse tjenestene med en rekke kurs og veiledninger. Disse er rettet mot både fosterforeldre og ansatte, og kan foregå både individuelt og i grupper.

Videre tilbyr vi foreldreveiledning til både fosterforeldre og biologiske foreldre. Våre veiledere har lang erfaring innen familiearbeid og barnevern, noe som gjør dem dyktige til å håndtere ulike situasjoner i arbeidet med barn og familier.

Et team med økt kunskap

Vi er svært stolte over våre familier som virkelig gjør en utrolig forskjell for de sårbare barn og unge som vi har hos oss. Det er i hjemmene den virkelige, meningsfylte jobben gjøres.

Bli fosterhjem eller besøkshjem?

Et fosterhjem er et hjem som åpner hjemmet sitt for barn og unge som trenger et sted å bo, over et langsiktig perspektiv.

Trygg omsorgsbase

Fosterhjem

Beredskasphjem

Akutthjem

Avlasting for fosterhjem

Avlastnings/ besøkshjem

Oppfølgingstilbud

Ettervern

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.