Om oss

Solhaugen omsorg og behandling

Solhaugen ble etablert som en familiebedrift i 1954, underlagt Nick Waal Inst. som en barnepsykiatrisk avdeling. I 1971 ble driften endret da andre generasjon i familien tok over, kursen dreide over i retning barnevern og samarbeidet med Nick Waal Inst. opphørte. Fra oppstarten i 1954 og frem til 2015 har tre generasjoner drevet Solhaugen. I november 2015 ble Solhaugen miljøhjem en del av Team Olivia.

Vi er Norges eldste private barnevernsinstitusjon og har i 70 år gitt omsorg og trygghet til barn som har det vanskelig. I dag har vi avdelinger for alle målgrupper jf. Barnevernloven. Vårt hovedkontor ligger i Lunner og våre avdelinger er lokalisert i Akershus, Østfold, Innlandet, Oslo, Trøndelag, Rogaland og Vestland.

Hvordan jobber vi

Visjonen vår er å gi barna nye muligheter i livet. Dette vises gjennom vårt løfte om å aldri gi opp barna som kommer til oss. De som kommer til oss er barn som har behov for et stabilt, trygt og godt omsorgs- eller behandlingstilbud. Vi snur oss raskt og tilbyr løsninger ut fra barnets behov. Vi er opptatt av faglig kvalitet og baserer arbeidet på anerkjente faglige tilnærminger og evidens baserte metoder. Tjenestene vi gir matches behovene til det enkelte barn. Vi når våre mål gjennom trygge og varme voksne som ser og forstår barnas muligheter. 

Gjennom systematisk miljøterapi gir vi barna en mulighet til å utvikle sine indre arbeidsmodeller og endre egen signal atferd. Vi har en tro på at endring skjer i relasjoner, altså i møte mellom barnet og miljøterapeuten. For å etablere trygge relasjoner legger vi til rette for mestring og positive opplevelser via aktiviteter, tilstedeværende voksne, trygge og forutsigbare rammer og strukturer. De som jobber hos oss bor sammen med barna i 3 og 4 døgn om gangen.

I vårt arbeid benytter vi den systematiske arbeidsmodellen for å kartlegge, sette mål og tiltak og evaluere det miljøterapeutiske arbeidet. Vi baserer videre vårt arbeid på teori om utvikling og tilknytning, sosial læring og teori om mentalisering. Traumebevisst omsorg benyttes som forståelsesramme.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.