Tjenester

Våre tjenester

Solhaugen tilbyr fosterhjem (spesialiserte fosterhjem), akutthjem (beredskapshjem), besøkshjem (avlastningshjem) og ettervernstiltak. Solhaugen sine oppdragsgivere er i hovedsak Bufetat, Barne- og familieetaten og kommuner. Vi rekrutterer spesialiserte fosterhjem, som følges opp av godt kvalifiserte fagpersoner.

Trygg omsorgsbase

Fosterhjem

Beredskasphjem

Akutthjem

Avlasting for fosterhjem

Avlastnings/ besøkshjem

Oppfølgingstilbud

Ettervern

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.