Solhaugen omsorg og behandling

Vi er Norges eldste private barnevernsinstitusjon og har i 70 år gitt omsorg og trygghet til barn som har det vanskelig. I dag har vi avdelinger for alle målgrupper jf. Barnevernloven. Vårt hovedkontor ligger i Lunner og våre avdelinger er lokalisert i Akershus, Østfold, Innlandet, Oslo, Trøndelag, Rogaland og Vestland.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.