Beredskasphjem

Akutthjem

Akutthjem (beredskapshjem) er et midlertidig fosterhjem som tar i mot barn/ungdom i en akuttfase i påvente av en permanent bosituasjon.

Vi erfarer at mange ikke tror de er egnet som akutthjem, som i aller høyeste grad er det. Det er likevel noen ting du eller dere skal tenke gjennom før dere tar valget om dette. Snakk med oss, så ser vi om dette er noe som passer for deg eller dere.

Gledene ved akutthjemsarbeid

Det å være en fosterfamilie kan by på mange utfordringer, men våre nåværende fosterfamilier kan vitne om at belønningene langt overstiger disse utfordringene.

Bli akutthjem
Akutthjems vurderingsprosess

For å bli etakutthjem, må familien gjennom en nøye vurderingsprosess. Denne inkluderer en sosialrapport, opplæringskurs, og innhenting av vandelsattest og helseattest.

Hvem kan bli fosterhjem?
Krav og støtte til fosterforeldre

Potensielle fosterforeldre må ha muligheten til å være hjemme på heltid og et ønske om å ivareta et barn i behov. Fosterfamilien vil få tett oppfølging, individuell veiledning, opplæring og kurs.

Ofte stilte spørsmål
Å være et akutthjem

Akutthjem er familier som åpner sine hjem for barn og unge i behov. Dette krever varme, kjærlighet og forståelse for barnets utfordringer og historie. Akutthjemsarbeid er en livsstil som kan være krevende, og derfor er riktig match med barnet viktig.

Se film om prosessen
Matching av hjem

For oss er det viktig at det er en god match mellom akutthjem og barn/ungdom, noe vi vet gir økt mulighet for at akutthjemsoppdragene lykkes. Når alle parter er enige om at man går videre, starter prosessen med å planlegge innflytting i akutthjemmet.

Les mer
Kurs og rekruttering

Vi tilrettelegger for sosial aktivitet hvor de ulike hjemmene kan treffes og oppleve et fellesskap. For oss er det også fint om fremtidige/potensielle fosterhjem deltar i slik aktivitet, og vi ønsker disse velkommen både til kurs, foredrag og sosiale treffpunkt.

Til kursing

Hva tilbyr vi akutthjem?

Lønn / pensjonstillegg (arb.godtgjørelse)

Det vil utbetales en fast godtgjørelse som erstatter lønn og fast pensjonstillegg. Oppdragsgodtgjørelsen beregnes utfra frikjøpsgrad, utdanning og erfaring.

Utgiftdekking (mnd sats)

Akutthjemmet vil motta en månedlig sats for å dekke utgifter for fosterbarnet så lenge de har et fosterbarn boende hos seg. Utgiftsdekninger er skattefri, og skal dekke utgifter knyttet til barnet, som mat, klær og utstyr, fritidsaktiviteter, ferie, lommepenger etc.

Veiledning og oppfølging

Alle våre akutthjem er tilknyttet en fast fagkonsulent, som følger tett opp, veileder og er en støtte for hjemmet. Vi tilbyr veiledning og kurs til fosterfamilier, både individuelt og i gruppe. Det er viktig for oss at fosterfamilien føler seg ivaretatt og får god oppfølging.

Vakttelefon

Solhaugen har en døgnbemannet vakttelefon slik at dere kan få tak i noen hos oss til enhver tid. Du vil som fosterfamilie alltid kunne ta kontakt med oss ved alt fra lettere spørsmål til større utfordringer.

Alderen blant barn og unge som trenger et midlertidig sted å bo, vil variere til enhver tid. Vi ser likevel at alderen ofte er fra 6 år, og opp til 18 år. Noen ganger kan de også være yngre. Det kan også være søsken som trenger å bo sammen i et akutthjem.
Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha biologiske barn og fosterbarn samtidig. Biologiske barn vil bli tatt med i deler av rekrutteringssprosessen. Et fosterbarn kan kreve ekstra oppfølging og oppmerksomhet, noe som kan være utfordrende for biologiske barn. Vi har en høy bevissthet rundt dette i våre rekrutteringsprosesser og det anbefales ofte at biologiske barn er eldre enn fosterbarnet. Vi har sett at mange barn som opplever å få fostersøsken, vokser og utvikler seg på erfaringen.
Når dere søker om å bli fosterhjem må dere gjennom en vurderingsprosess hvor blant annet fastlegen må utlevere en helseattest. Vi ønsker familier som har generelt god helse, både fysisk og psykisk. Dette med tanke på barnets sikkerhet og deres evne til å ivareta barnet til enhver tid.
Alle fosterhjem må levere uttømmende politiattest. Denne må ved plassering være nyere enn 3 mnd.

Hvordan avgjøre om akutthjem er rett løsningen for deg

Vi erfarer at mange ikke tror de er egnet som akutthjem, som i aller høyeste grad er det. Det er likevel noen ting du eller dere skal tenke gjennom før dere tar valget om dette. Snakk med oss, så ser vi om dette er noe som passer for deg eller dere.

Ofte stilte spørsmål

Hva er et akutthjem?

Solhaugen har akutthjem, er et beredskapshjem tar i mot barn og ungdom som har akutt behov for et hjem i påvente av en mer langsiktig løsning.

Hvem kan bli akutthjem?

Mange tror de ikke er egnet som akutthjem, men i mange tilfeller er de nettopp det. Man må ha tid og anledning og gå gjennomen godkjenning som fosterhjem. Alderen på barna som trenger et midlertidig sted å bo, kan variere fra 6 til 18 år, og noen ganger kan de også være yngre. Det er ingen regel mot å ha biologiske barn og fosterbarn samtidig, selv om et fosterbarn kan kreve ekstra oppfølging og oppmerksomhet, noe som kan være utfordrende for biologiske barn. Biologiske barn vil bli inkludert i deler av rekrutteringsprosessen.

Hva kreves det juridisk og helsemessig for å bli akutthjem?

Alle potensielle akutthjem må levere en uttømmende politiattest som er nyere enn 3 måneder ved tidspunktet for plassering. I tillegg kreves det en helseattest fra en fastlege som del av vurderingsprosessen. Vi søker familier med generelt god helse for å sikre barnets sikkerhet og familiens evne til å ivareta barnet til enhver tid.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.