Avlasting for fosterhjem

Besøks/ avlastningshjem

Et besøkshjem er et hjem som tar i mot barn/ungdom noen døgn per måned, som avlastning for fosterhjemmet. Besøkshjemmet er en viktig støttespiller for fosterhjemmet.

Hva tilbyr vi besøkshjemmene?

Utgiftdekning

Besøkshjemmet mottar utgiftsdekning per gjennomførte døgn.

Veiledning og oppfølging

Besøkshjemmet vil være tilknyttet en fast fagkonsulent, som veileder og følger opp besøkshjemmet.

Vakttelefon

Solhaugen har en døgnbemannet vakttelefon slik at dere kan få tak i noen hos oss til enhver tid. Du vil som fosterfamilie alltid kunne ta kontakt med oss ved alt fra lettere spørsmål til større utfordringer.

Ofte stilte spørsmål

Hva er et avlastnings/ besøkshjem?

Et besøkshjem er en plass hvor fosterhjemsbarn kan komme til noen dager per måned, for miljøskifte og gode opplevelser. Besøkshjemmet er også en avlastning for fosterhjemmet, slik at man hjelper hverandre med å legge til rette for hva barna trenger.

Gode opplevelser og flere sterke bånd er med på å gjøre barna trygge, og at de kan kjenne knytte bånd til flere trygge voksne.

Hva kreves for å bli et avlastnings/besøkshjem

Utgangspunktet de samme som å bli fosterhjem. En søker fleksible, trygge, rause personer som kan gi barnet mestring og opplevelse.

Hva er forskjellen på
foster og avlastnings/ besøkshjem?

Forskjellen på fosterhjem og besøkshjem er at besøkshjemmet er en støttespiller for fosterhjemmet og kan avlaste fosterhjemmet i noen døgn i måneden. Barnet bor fast i fosterhjemmet.

Hvordan avgjøre om besøkshjem er rett løsningen for deg

Vi erfarer at mange ikke tror de er egnet som besøkshjem eller fosterhjem, som i aller høyeste grad er det. Det er likevel noen ting du eller dere skal tenke gjennom før dere tar valget om dette. Snakk med oss, så ser vi om dette er noe som passer for deg eller dere.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.