Oppfølgingstilbud

Ettervern

Vi har oppfølgingstilbud til ungdom mellom 18 og 25 år. Dette kan være videre opphold i fosterhjem, oppfølging i leilighet knyttet til et hjem eller oppfølging i egen leilighet som støtte på veien til et selvstendig liv. Vi tilpasser tibud til den enkelte ungdom.

Ofte stilte spørsmål

Hva er ettervern?

Ettervern er et tilbud rettet mot unge mellom 18 og 25 år som er på vei ut i selvstendig tilværelse. De unge velger selv om de ønsker oppfølging, og i hvilken grad de ønsker dette. Vi tilpasser ettervernet etter ønske og behov, og tilbudet er tilgjengelig frem til de fyller 25 år.

Hvem kan dra nytte av ettervernstilbudet?

Ettervern er et frivillig tilbud rettet mot ungdom mellom 18 og 25 år som har bodd i fosterhjem. Det er designet for å hjelpe disse unge menneskene i overgangen til en selvstendig tilværelse. Ungdommene selv velger om de ønsker denne oppfølgingen og i hvilken grad.

Hva slags støtte kan ettervernstilbudet innebære?

Ettervernstilbudet kan tilpasses individuelt etter hver ungdoms behov. Støtten kan innebære hjelp og samarbeid rundt skole, jobb, økonomi og trening i ADL (Activities of Daily Living) ferdigheter. Dette er alle tiltak som kan støtte og hjelpe ungdommen på veien til et selvstendig liv.

Ettervern

Noen unge og unge voksne kan ha behov for- eller et ønske om ettervern etter de fyller 18 år. Ettervern er et frivillig tilbud for ungdom mellom 18 og 25 år, som har bodd i fosterhjem, og som kan ha nytte av oppfølging videre.

Vi tilbyr ettervern til unge selv om de skulle velge å flytte for seg selv, eller om de blir boende i fosterhjemmet de har vært boende i frem til de fyller 18 år.

Vi skreddersyr tilbud individuelt etter ungdommens behov, og oppfølgingen kan for eksempel bestå av samarbeid rundt skole, jobb, økonomi, og trening i ADL ferdigheter som støtter og hjelper ungdommen på vei til et selvstendig liv.

Hvordan avgjøre om ettervern nødvendig for deg

Vi erfarer at mange unge er usikre på om de vil ha nytte av etterverntjenestene vi tilbyr, men mange har stort utbytte av dette. Det er viktige overveielser du som ungdom skal gjøre før du tar avgjørelsen om å benytte deg av ettervern. Ta gjerne en prat med oss, så kan vi sammen se om dette er noe som kan være til hjelp for deg på din vei til et selvstendig liv.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.