Trygg omsorgsbase

Fosterhjem

Et fosterhjem er et langsiktig tilbud til barn og unge som ikke har noe sted å bo. For Solhaugen er det svært viktig å finne en fosterfamilie som passer for barnet, og vi er derfor stadig på utkikk etter flere gode fosterhjem.

Det å være et fosterhjem kan til tider være en krevende oppgave. For de fleste barn og unge kommer dette som en uforberedt beslutning, og det er derfor av stor betydning at fosterfamilien mestrer å ta imot et barn som kan befinne seg i en vanskelig situasjon.

Gledene ved fosterhjemsarbeid

Det å være en fosterfamilie kan by på mange utfordringer, men våre nåværende fosterfamilier kan vitne om at belønningene langt overstiger disse utfordringene.

Fosterhjems vurderingsprosess

For å bli et fosterhjem, må familien gjennom en nøye vurderingsprosess. Denne inkluderer en sosialrapport, opplæringskurs, og innhenting av vandelsattest og helseattest.

Krav og støtte til fosterforeldre

Potensielle fosterforeldre må ha muligheten til å være hjemme på heltid og et ønske om å ivareta et barn i behov. Fosterfamilien vil få tett oppfølging, individuell veiledning, opplæring og kurs.

Å være et fosterhjem

Fosterhjem er familier som åpner sine hjem for barn og unge i behov. Dette krever varme, kjærlighet og forståelse for barnets utfordringer og historie. Fosterhjemsarbeid er en livsstil som kan være krevende, og derfor er riktig match med barnet viktig.

Hva dere er tilbudt som fosterhjem

Oppdragsgodtgjørelse

Det vil utbetales en fast godtgjørelse som erstatter lønn, og fast pensjonstillegg. Oppdragsgodtgjørelsen beregnes utfra frikjøpsgrad, utdanning og erfaring.

Utgiftdekning

Fosterfamilien vil motta en månedlig sats for å dekke utgifter for fosterbarnet så lenge de har et fosterbarn boende hos seg. Utgiftsdekningen er skattefri, og skal dekke utgifter knyttet til barnet, som mat, klær og utstyr, fritidsaktiviteter, ferie, lommepenger etc.

Veiledning og oppfølging

Alle våre fosterhjem er tilknyttet en fast fagkonsulent, som følger tett opp, veileder og er en støtte for hjemmet. Vi tilbyr veiledning og kurs til fosterfamilier, både individuelt og i gruppe. Det er viktig for oss at fosterfamilien føler seg ivaretatt og får god oppfølging.

Vakttelefon

Fosterfamilien vil bli tilegnet en fast fagkonsulent som vil være tilgjengelig som deres kontaktperson. Vi har i tillegg døgnbemannet vakttelefon slik at dere kan få tak i noen hos oss til enhver tid. Du vil som fosterfamilie alltid kunne ta kontakt med oss ved alt fra lettere spørsmål til større utfordringer.

Meld deg på vårt digitale Fosterhjemskurs

Godkjenning og opplæring tilbys før man blir fosterhjem hos Solhaugen.

Kurset gir innsikt i å møte barn med vanskelige erfaringer og særskilte behov.

Fosterhjem medfører utfordringer; vi gir grunnleggende innsikt i disse.

For å forstå oppgaven som fosterhjem, meld deg på opplæringskurset.

Hvordan avgjøre om fosterhjem er rett løsningen for deg

Vi erfarer at mange ikke tror de er egnet som fosterhjem, som i aller høyeste grad er det. Det er likevel noen ting du eller dere skal tenke gjennom før dere tar valget om dette, eller kanskje besøkshjem eller akutthjem er noe som passer dere bedre. Snakk med oss, så ser vi om dette er noe som passer for deg eller dere.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på fosterhjem og spesialisert fosterhjem?

Et fosterhjem er en familie som åpner hjemmet sitt for barn og unge som trenger et sted å bo, på et mer langsiktig perspektiv. Et spesialisert fosterhjem er et forsterket fosterhjem for barn og unge som trenger mer oppfølging, enn gjennomsnittet. Spesialisert fosterhjem får da tettere oppfølging, veiledning og evnt andre tiltak, enn ordinære fosterhjem. Det stilles like formelle krav til godkjenning av familiene, uavhengig om det er et fosterhjem eller et spesialisert fosterhjem.

Hva kreves for å bli et fosterhjem?

Det er mange barn og unge som har behov for et sted å bo, og det vil derfor alltid være et behov for flere fosterhjem. Solhaugen ser etter familier som har mye omsorg, tålmodighet, tid, ekstra kjærlighet, åpenhet til andre kulturer enn sin egen, og gode evner til å takle uforutsette situasjoner. For å kunne bli et fosterhjem må den potensielle fosterfamilien gjennom en vurderingsprosess hvor det blant annet vil bli innhentet helseattest og vandelsattest.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.