Nyheter

Årets julegave til Stine Sofies Stiftelse

Det føles godt å gi en gave med mening, og spesielt godt etter annerledesåret 2020

Jun 26, 2023

En flott dag på jobb! I dag har vi i Team Olivia Norge overrakt julegave til Stine Sofies Stiftelse, for å støtte opp om det viktige arbeidet de gjør for en barndom uten vold og overgrep.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å gi en gave med mening, og gjerne støtte Stine Sofies Stiftelsen slik at de kan hjelpe den mest sårbare gruppen - barn og unge utsatt for vold og overgrep. Les mer om Stine Sofies Stiftelsen her

Relevante artikler

Solhaugen

Kompetanseheving i Barnevernet: Styrking av Tjenester og Ansatte

Barnevernsfeltet er en av de mest komplekse tjenestene som krever både kontroll og hjelp, og det er et kontinuerlig behov for å oppdatere og forbedre vår tilnærming for å møte behovene til barn og unge.
Sep 12, 2023
Nyheter

Digitalt forsterhjemskurs for nye fosterhjemsforeldre

Det vil bli oppstart på første del av digitalt Fosterhjemskurs for nye fosterforeldre, Mandag 11. September 2023 kl. 17.30
Sep 6, 2023
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.