Solhaugen

Kartlegging og Endringsarbeid: Verdien av Informasjon i Barnevernet

Når bekymringen rundt et barn blir tydelig i barnevernetjenesten og samfunnet generelt, blir det nødvendig med grundig kartlegging og innsamling av informasjon for å danne en helhetlig forståelse av hva som kreves for at barnet skal oppleve en bedre livssituasjon.

Sep 12, 2023

Når bekymringen rundt et barn blir tydelig i barnevernetjenesten og samfunnet generelt, blir det nødvendig med grundig kartlegging og innsamling av informasjon for å danne en helhetlig forståelse av hva som kreves for at barnet skal oppleve en bedre livssituasjon. I denne artikkelen vil vi utforske hvordan vi kan støtte barnevernetjenesten ved å fokusere på å analysere og forbedre samspillet mellom barn og deres omsorgspersoner.

Nærmere Blikk på Samspillet

En avgjørende del av vårt arbeid er å zoome inn på det nære samspillet mellom barnet og de voksne som er ansvarlige for omsorgen. Dette gir oss verdifull innsikt som kan hjelpe barnevernetjenesten i deres beslutningsprosesser.

Evidensbasert Tilnærming

Vi legger stor vekt på å bruke evidensbaserte verktøy i vårt arbeid. Dette sikrer at den informasjonen vi samler inn er pålitelig og nyttig når barnevernetjenesten står overfor komplekse og utfordrende beslutninger.

Kraften i Kartlegging

Noen ganger opplever vi at selve prosessen med å kartlegge samspillet mellom foreldre og barn, eller fosterforeldre og barn, har en transformasjonskraft i seg selv. Dette betyr at ved å bruke verktøy som for eksempel Marthe-Meo-veiledning eller andre kartleggingsmetoder, kan vi bidra til å øke forståelsen hos de voksne for hva barnet virkelig trenger.

Å Styrke de Voksnes Mestring

Målet vårt er at de voksne skal føle en økt mestring og trygghet i sin rolle som omsorgspersoner. Ved å forstå barnets behov bedre, kan de voksne bedre møte disse behovene og bidra til å skape en tryggere og mer støttende miljø for barnet.

**Sammen for Barnets Beste**

*Vår tilnærming til kartlegging og endringsarbeid er forankret i ønsket om å gi barnet det beste mulige grunnlaget for vekst og utvikling. Vi tror at når de voksne er i stand til å forstå og møte barnets behov på en mer effektiv måte, kan dette ha en positiv innvirkning på barnets liv og fremtid.*

*Samlet sett jobber vi for å styrke samspillet mellom barn og deres omsorgspersoner, og dermed bidra til en bedre fremtid for alle involverte.*

Relevante artikler

Fosterhjem

Helhetlig Oppfølging i Omsorgsplasseringer: Barnas Trygghet er Prioriteten

Når det kommer til omsorgsplasseringer, er vår forpliktelse til å gi en helhetlig oppfølging rundt barn og ungdommer som er plassert hos oss avgjørende.
Sep 12, 2023
Fosterhjem

Rekruttering av Fosterhjem: Steg for Steg

Når det kommer til å introdusere vår rekrutteringsprosess for potensielle fosterhjem, er det flere avgjørende trinn som følges for å sikre at både barn og familier finner den riktige matchen.
Sep 12, 2023
Nyheter

Urovekkende utvikling

Det er ingen tvil om at 2020 og annerledesåret har vært tøft for mange, men det har vært litt ekstra tøft for barn og unge.
Jun 26, 2023
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.