Solhaugen

Kompetanseheving i Barnevernet: Styrking av Tjenester og Ansatte

Barnevernsfeltet er en av de mest komplekse tjenestene som krever både kontroll og hjelp, og det er et kontinuerlig behov for å oppdatere og forbedre vår tilnærming for å møte behovene til barn og unge.

Sep 12, 2023

Barnevernsfeltet er en av de mest komplekse tjenestene som krever både kontroll og hjelp, og det er et kontinuerlig behov for å oppdatere og forbedre vår tilnærming for å møte behovene til barn og unge. Denne artikkelen utforsker betydningen av kompetansehevingstiltak for ansatte og tjenester i barnevernet.

Kontinuerlig Utvikling i En Kompleks Arena

Barnevernsfeltet er unikt i den forstand at det innebærer en helhetlig forståelse som sjelden finnes i andre tjenester. Her balanserer man mellom behovet for kontroll og behovet for hjelp. Dette krever en konstant selvransakelse og en vilje til å utvikle våre tjenester for å møte de utfordringene som oppstår.

Erfaring og Innsikt som Ressurser

Mange av oss som jobber i barnevernet har betydelig erfaring som sakkyndige og ledere. Gjennom vårt arbeid i ulike kommuner har vi opparbeidet en bred innsikt i en rekke ulike problemstillinger. Denne erfaringsbaserte kunnskapen gjør oss til verdifulle ressurser for kommunene, uavhengig av hvilke spesifikke utfordringer de står overfor.

Tilpasset Støtte til Tjenester

Over tid har vi samlet en rikdom av erfaringer som gjør oss i stand til å tilby skreddersydde støttetjenester til barnevernet. Dette kan omfatte lederstøtte og hjelp til ansattegrupper for å forbedre deres tjenesteleveranse.

Bistand for Alle Berørte Parter

Vårt engasjement for å være en ressurs i tjenesten omfatter alle involverte parter. Dette inkluderer støtte til fosterforeldre, biologiske foreldre, og fremfor alt, barn og ungdom. Vi erkjenner at de som arbeider i barnevernet også kan ha behov for støtte og veiledning.

Vi Brenner for Å Bidra

Vår lidenskap ligger i å bidra til forbedringen av barnevernet som tjeneste og system. Vi er engasjert i å være en ressurs både internt i vår egen organisasjon og i barneverntjenestens kontorer.

Ta Kontakt for Sammen Utvikle Barnevernet

Hvis din barnevernstjeneste søker assistanse og kompetanseheving for å forbedre tjenesten deres, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Sammen kan vi finne veien mot en mer effektiv og støttende barnevernstjeneste som gir barn og unge den hjelpen de fortjener.

Relevante artikler

Solhaugen

Kartlegging og Endringsarbeid: Verdien av Informasjon i Barnevernet

Når bekymringen rundt et barn blir tydelig i barnevernetjenesten og samfunnet generelt, blir det nødvendig med grundig kartlegging og innsamling av informasjon for å danne en helhetlig forståelse av hva som kreves for at barnet skal oppleve en bedre livssituasjon.
Sep 12, 2023
Nyheter

Digitalt forsterhjemskurs for nye fosterhjemsforeldre

Det vil bli oppstart på første del av digitalt Fosterhjemskurs for nye fosterforeldre, Mandag 11. September 2023 kl. 17.30
Sep 6, 2023
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.