Solhaugen

Prioritering av Barnas Trygghet: Støtte og Veiledning i Plasseringen

Når det kommer til plasseringen av barn i fosterhjem, er vår øverste prioritet barnas trygghet og velvære.

Sep 12, 2023

Når det kommer til plasseringen av barn i fosterhjem, er vår øverste prioritet barnas trygghet og velvære. Vi setter en høy verdi på å tilby barnesamtaler som en essensiell del av vår tjeneste. Våre veiledere har omfattende erfaring med å kommunisere med barn og ungdom, og de er dedikert til å sikre at barnas behov blir ivaretatt.

Oppfølging og Samtaleterapi

Vi forstår at noen barn kan trenge ekstra oppfølging og samtaleterapi for å håndtere de utfordringene de kan ha opplevd. Vårt team er her for å tilby den nødvendige støtten og veiledningen for å hjelpe barnet påveien mot bedring.

Bistand og Henvisninger

Noen av barna og ungdommene som blir plassert hos oss, bærer med seg bagasje fra tidligere erfaringer. Vi er klare til å bistå med å henvise dem til relevante hjelpinstanser, som PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), BUPP (Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) eller andre som kan gi spesialisert hjelp.

Aktiv Oppfølging i Hjemmet

Våre veiledere går et skritt videre ved å tilby regelmessige samtaler med barn og ungdom i deres hjemmemiljø. Dette gir oss en unik mulighet til å forstå deres behov og utfordringer på en dypere måte.

Individuell Oppmerksomhet og Mellomledd

I vår rolle som veiledere er det avgjørende å skape et trygt rom for barnet. Vi kommuniserer med barnet både individuelt og separat fra fosterhjemmet. Samtidig bistår vi med å opprettholde en sunn kommunikasjon og kontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre, samt mellom fosterhjemmet og familien.

En Servicerolle for Alle Betrodde i Saken

Vårt mål er å spille en aktiv servicerolle for alle involverte parter i plasseringssaken. Vi ønsker å bidra til en bedre forståelse og samarbeid mellom fosterfamilien, den biologiske familien og barnet selv. Gjennom vår innsats håper vi å fremme trygghet og velvære for hvert barn som er en del av vårt fellesskap.

Relevante artikler

Solhaugen

Kartlegging og Endringsarbeid: Verdien av Informasjon i Barnevernet

Når bekymringen rundt et barn blir tydelig i barnevernetjenesten og samfunnet generelt, blir det nødvendig med grundig kartlegging og innsamling av informasjon for å danne en helhetlig forståelse av hva som kreves for at barnet skal oppleve en bedre livssituasjon.
Sep 12, 2023
Fosterhjem

Helhetlig Oppfølging i Omsorgsplasseringer: Barnas Trygghet er Prioriteten

Når det kommer til omsorgsplasseringer, er vår forpliktelse til å gi en helhetlig oppfølging rundt barn og ungdommer som er plassert hos oss avgjørende.
Sep 12, 2023
Fosterhjem

Åpnet hjemmet sitt for koronasmittede barn i krise

Ekteparet Tom og Anette Opsahl måtte gå noen runder med seg selv før de takket ja til akutt oppdraget fra Team Olivia Fosterhjem. Det har de ikke angret på.
Jun 26, 2023
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.