Fosterhjem

Helhetlig Oppfølging i Omsorgsplasseringer: Barnas Trygghet er Prioriteten

Når det kommer til omsorgsplasseringer, er vår forpliktelse til å gi en helhetlig oppfølging rundt barn og ungdommer som er plassert hos oss avgjørende.

Sep 12, 2023

Når det kommer til omsorgsplasseringer, er vår forpliktelse til å gi en helhetlig oppfølging rundt barn og ungdommer som er plassert hos oss avgjørende. Idenne artikkelen vil vi utforske hvordan vi sikrer at barnas trygghet og velvære er i fokus gjennom hele prosessen.

Tett Oppfølging av Fosterhjem

Vi legger stor vekt på å gi grundig oppfølging til fosterhjemmet som har ansvar for barnet eller ungdommen. Dette innebærer regelmessig kontakt og støtte for å sikre at deres behov og utfordringer blir møtt.

Støtte til Biologiske Foreldre

Vi gir ikke bare oppfølging til fosterhjemmet, men tilbyr også individuelle samtaler og gruppetilbud til biologiske foreldre. Dette skaper en plattform for kommunikasjon og samarbeid som er viktig for barnets beste.

Tilgjengelighet og Støtte for Alle Parter

For å sikre at alle føler seg ivaretatt og hørt, har vi en høy grad av tilgjengelighet, både for hjemmet og biologiske foreldre. Dette skaper en trygg atmosfære under plasseringen.

Veiledningsprogrammer for Fosterhjem og Biologiske Foreldre

Vi tilbyr en rekke veiledningsprogrammer, både for fosterhjemmet og biologiske foreldre. Dette styrker den generelle oppfølgingen og bidrar til å bygge sterke relasjoner.

Samarbeid og Sammenheng

Vi legger stor vekt på å opprettholde en sammenheng i tiltaket. Dette betyr at vi er i tett kontakt med skolen, biologiske foreldre, og fosterforeldre. Denne helhetlige tilnærmingen sikrer at barnet opplever en sammenheng i sitt liv, og at alle arenaene samarbeider for barnets beste.

Samarbeid med Barnevernet

Vi er dedikerte til å være en verdifull samarbeidspartner for barneverntjenesten. Vårt mål er å oppfylle vårt oppdrag og gi barna den tryggheten de fortjener under hele plasseringen.

Støtte og Henvisninger

Noen av barna og ungdommene som kommer til oss har utfordringer som krever spesialisert hjelp. Vi er også her for å bistå med henvisninger til hjelpinstanser som PPT og BUPA når det er nødvendig.

Barnets Velvære er Vårt Hovedfokus

Vår overordnede prioritet er å sikre barnas trygghet og velvære under hele plasseringen. Dette er grunnlaget for alt vi gjør, og vi er forpliktet til å gi dem den støtten de trenger for å lykkes i livet.

Relevante artikler

Fosterhjem

Åpnet hjemmet sitt for koronasmittede barn i krise

Ekteparet Tom og Anette Opsahl måtte gå noen runder med seg selv før de takket ja til akutt oppdraget fra Team Olivia Fosterhjem. Det har de ikke angret på.
Jun 26, 2023
Nyheter

Urovekkende utvikling

Det er ingen tvil om at 2020 og annerledesåret har vært tøft for mange, men det har vært litt ekstra tøft for barn og unge.
Jun 26, 2023
Solhaugen

Kompetanseheving i Barnevernet: Styrking av Tjenester og Ansatte

Barnevernsfeltet er en av de mest komplekse tjenestene som krever både kontroll og hjelp, og det er et kontinuerlig behov for å oppdatere og forbedre vår tilnærming for å møte behovene til barn og unge.
Sep 12, 2023
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.